Gå til meny

Møte 1: Marxismens filosofi: dialektisk materialisme Tjen folket 16.10.2007

Her følger en innledning om marxistisk filosofi!

Møte 3: Revolusjon Tjen folket 11.06.2003

Som studiemateriell til dette punktet har vi en artikkel fra AKP (ml) sin studiesirkel fra 1976.

Møte 4: Fascisme / rasisme Tjen folket 11.06.2003

Forordet til Dimitrov. Hele boka ligger her som pdf fil.

Møte 5: Kommunistisk organisering Tjen folket 11.06.2003

studiesirkel – kommunistisk organisering

(stor pdf fil på 6,2mb). Vi har også Omslag til kommunistisk organisering (for de som vil trykke opp hefter).

Grunnkurs i MLM – kapittel 18 Tjen Folket 02.12.2015

Bilde

Dannelsen av den Tredje Internasjnale, kapittel 18 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 17 Tjen Folket 01.11.2015

Bilde

Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kapittel 17 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 16 Tjen Folket 29.10.2015

Bilde

Lenins analyse av imperialismen, kapitalismens høyeste stadium, kapittel 16 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 15 Tjen Folket 29.06.2015

Bilde

Første verdenskrig: Opportunisme mot revolusjonær taktikk, kapittel 15 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 14 Tjen Folket 16.06.2015

Bilde

Den borgerlige revolusjonen i Russland 1905: Utvikling av proletarisk taktikk, kapittel 14 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 13 Tjen Folket 22.04.2015

Bilde

Lenin og det proletariske partiet av en ny type, kapittel 13 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket

Sitat

29.09.2008

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund