Gå til meny

Kaller vi oss feminister?

Publisert av Tjen folket 06.01.2011
Ekte kvinnefrigjøring krever et kommunistisk, klasseløst samfunn

På nytt har vi fått spørsmål fra en interessert leser:

Leseren spør:

Hei

Vil dere i Tjen Folket definere dere selv som feminister? Eventuellt, hvorfor/hvorfor ikke?

Vi svarer som vanlig etter beste evne:

Hei

Tjen folket og RKU er for kvinnekamp, men vi kaller oss ikke feminister.

Tjen folket og RKU er for kvinnefrigjøring. Vi mener at kvinner i dagens verden blir undertrykka som kjønn. Vi mener at i Norge viser kvinneundertrykkinga seg gjennom lavere inntekt blant kvinner og en kultur der kvinner nedvurderes. Derfor støtter vi og deltar vi i kvinnekamp.

Vi kaller oss likevel ikke feminister. Feminisme blir av mange oppfatta som at man mener kvinner skal ha samme verdi og samme rettigheter som menn. Dette er nesten alle for i teorien – både Siv Jensen og Jens Stoltenberg kaller seg feminister. Hvis nesten alle politiske retninger kan kalles feministiske, trenger vi ikke ordet for å beskrive hva vi står for.

Feminisme kan også brukes mer snevert om en bestemt ideologisk retning som setter motsigelsen mellom kjønnene over alt annet. For dem blir forholdet mellom kvinner og menn som kjønn, noe som overskygger alle andre forhold – som forholdet mellom imperialistiske land og undertrykte nasjoner, eller mellom borgerskapet og arbeiderklassen.

Mange feminister i snever forstand blir blinde for klassekamp og rasisme, og lar seg gjerne bruke til å sette folk som har felles interesser opp mot hverandre. De fleste av dem blir borgerlige og småborgerlige feminister som kjemper for flere kvinner i bedriftsstyrene eller skattefradrag for de som har vaskehjelp.

Enkelte radikale eller røde feminister likestiller kvinnekampen og klassekampen. De kaller seg ”feminister og sosialister” og ser på dette som to sider av samme sak. De har dermed en feil analyse av kapitalismen og imperialismen. Selv om arbeiderklassens kvinner, og verdens fattige kvinner, er enda hardere undertrykka av kapitalismen enn menn i samme klasse, kommer kapitalistenes rikdom og makt fra hele arbeiderklassens arbeid. Plyndringen av de fattige landenes ressurser er like mye plyndring av menn som kvinner i disse landene.

Den grunnleggende motsigelsen i dagens system er ikke mellom kvinner og menn, men mellom den samfunnsmessige produksjonen og den private tilegnelsen. Med andre ord at hele samfunnet er vevd sammen til en organisme der alle deler inngår i en større helhet, men der en liten klasse mennesker eier og kontrollerer nesten alt. Denne grunnleggende motsigelsen viser seg ikke gjennom kjønnsforskjellen på menn og kvinner, men gjennom klassekampen mellom arbeiderklasse og borgerskap. Borgerskapets kvinner er også borgerskap og de er også en del av fienden. Og det gir ingen mening å regne dem som en del av et undertrykt kollektiv, bare fordi de har kvinnelige reproduksjonsorganer.

De selvutnevnte sosialister og feminister har som regel ikke forstått kapitalismens vesen og enda mindre hvordan man kan avskaffe dette råtne systemet og erstatte det med et menneskelig samfunn.

I beste fall er feminismen en utilstrekkelig men stort sett god bevegelse som kan føre til at kvinner og menn får de samme rettighetene i henhold til loven. Som kan gi kvinner stemmerett og rett til lik lønn for likt arbeid, høyere lønn i kvinnedominerte yrker eller bedre velferd. De kan i beste fall rette på noen av de store skeivhetene fra tusenvis av år med kvinneundertrykking. Men de kan aldri føre til virkelig frigjøring. I verste fall står selvutnevnte feminister på borgerskapets side i undertrykkingen av verdens fattige og arbeidende kvinner.

Bare i et klasseløst kommunistisk samfunn gir det mening å snakke om virkelig frihet for alle mennesker. Kommunister kan alliere seg med feminister i enkelte spørsmål og kamper, men så lenge kapitalismen består vil den avle økonomisk, politisk og sosial undertrykking. Den vil utnytte forskjellene på menn og kvinner og den vil avle systematisk diskriminering av kvinner. Og så lenge kvinner føder barn og er fysisk svakere enn menn i gjennomsnitt, vil det være rom for undertrykking i et kapitalistisk samfunn der individualismen, egoismen og konkurransen dyrkes, og der målet for produksjonen er maksimal profitt uansett menneskelige offer.

Tjen folket og RKU kaller oss ikke feminister, men vi er de mest konsekvente forkjemperne for reell kvinnefrigjøring.

Mvh

Tjen folket

Opprør i Hellas

På ettårsdagen for drapet Alexandros Grigoropoulos

I dag for ett år siden ble den greske politiske aktivisten Alexandros Grigoropoulos drept av politiet kun femten år gammel.
Studentprotester i Kroatia 1

- Det er rett å gjøre opprør i kamp for interessene sine!

Tjen folket bringer her et intervju med den kroatiske organisasjonen Rød Aksjon (Crvena Akcija), som har stått sentralt i studentopprøret i Kroatia i høst.
Killing in the Name

Rage Against the X-Factor

Folk i Storbritannia har fått nok av den glatte, gjennomkommersialiserte popmusikken, og Rage Against the Machine topper nå den britiske hitlista mer enn ti år etter bandets første storhetstid.

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin "ikke var perfekt" og at det var "noe galt, men mest bra i Sovjet"?

Vi har fått følgende spørsmål på våre internettsider:

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin “ikke var perfekt” og at det var “noe galt, men mest bra i Sovjet”?

Vi legger her ut vårt svar på dette spørsmålet

Nei til prinsippløs enhet

Mot opportunisme og kritisisme

Sommeren 2008 avbrøt Tjen folket formelle samtaler med Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB) på grunn av opportunismen og kritisismen fra gruppas representanter.
Boikott valget plakat

Spørsmål om Rødt og valgkampen

Vi har fått et spørsmål om hvordan vi belegger at Rødt hadde mål om å bryte sperregrensa ved dette valget. Vi mener det er korrekt å hevde det på bakgrunn av flere utspill fra partiet i valgkampen.
Massearbeidsløshet

Massearbeidsløsheten stiger over hele verden

International Labour Organization (ILO) skriver i sin rapport fra den 28.januar at arbeidsløsheten verden over vil vokse som følge av krisa i kapitalismen. I forhold til tallene fra 2007 er det forventa at arbeidsløshet vil ramme mellom tredve og femti millioner flere på verdensbasis.

Kinas kvinner reiser seg

Kvinners stilling i det moderne Kina

Verdens økonomiske krise har også nådd Kina. For millioner av løsarbeidere betyr det at de mister arbeidsplassene sine. Og særlig er det kvinner dette går ut over, siden flere kvinner enn menn har slike stillinger som

lett kan sies opp.

Hva skal folk uten arbeid gjøre?

Arbeidsledigheten stiger her i landet og også i verden forøvrig. Hva skal

folk gjøre som ikke får arbeid?

Hoppjentenes kamp krones med seier

I dag gikk tidenes første verdensmesterskap i hopp for kvinner av stabelen i tsjekkiske Liberec. Det er en lang kamp mot gubbevelde og stutumholdninger som nå er kronet med seier.
Skaut

«Kvinnekamp» på Frps premisser i Oslo 8. mars

Fremskrittspartiets Siv Jensen har kritisert “venstresidas feminister”. 8.mars-komiteen i Oslo svarte med å sette opp muslimhets som en del av det offisielle programmet.
Frp og rasisme

Nei til muslimhets i kvinnekampens navn

Muslimhets er et av de sterkeste uttrykkene for rasisme i dagens Norge og

Europa. I år gikk 8. mars-komiteen i Oslo i Frp-fella, da de gjorde brenning av hijab til en del av sitt arrangement.

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund