Gå til meny

Persondyrking?

Bilde

Tjen Folket anklages av og til for persondyrking fordi vi bruker de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao) som symbol i arbeidet vårt. Er det vi som er de største persondyrkerne?

Under en vanlig norsk valgkamp blir det svært tydelig at vi er langt mindre persondyrkende enn et gjennomsnittlig norsk parti. Går vi inn på partiet Rødt sine valgkamp-sider på nett, så dekker partileder Bjørnar Moxnes nesten hele sida. Det samme gjentar seg hos de fleste partiene. De viser fram sine førstekandidater – photoshoppet, glanset og fra sin beste side.

I dagens kapitalistiske samfunn brukes individer hele tiden som merkevare og symboler. Men dette er ikke noe nytt. I enhver kirke finner vi store bilder av Jesus – samtidig som de kristne vil ha seg frabedt at de dyrker personer. De dyrker bare Gud hevder de.

Men mennesker er mye mer merkevare i dag enn noensinne ellers. Og dette er tydelig både i politikken og ellers i samfunnet. Hele Obamas valgkamp ble bygget rundt personen Obama. Store kjeder lanserer klær og parfyme i navnet på personer.

Vi mener at Tjen Folket ikke bruker de fem store på samme dyrkende eller kommersielle vis. For oss er de fem store og betegnelsen marxisme-leninisme-maoisme en spørsmål om ærlighet om hva vi står for og bygger på, og en vektlegging av den vitenskapen vi mener trengs for å gjøre revolusjon.

Akkurat som innenfor de fleste andre vitenskaper, kan store gjennombrudd i den revolusjonære vitenskapen knyttes til de fem store. Som Newtons lov om gravitasjon og Einsteins relativitetsteori, har vi Marx’ teori om merverdien og Maos teori om langvarig folkekrig. Og på samme måte som Darwins hode pryder mange vitenskaplige fakulteter, synes vi at det er fornuftig å bruke bildet av våre fem mest klassiske marxister.

De virkelige persondyrkerne finner vi helt andre steder. Vi kan leve med at folk kaller oss persondyrkere, for det er lett å vise at vi ikke kan måle oss med de vanlige partienes bruk av sine ledere og listetopper.

Velg opprør og sosialisme – boikott valget

Som en smakebit på nyeste nummer av Tjen folkets blad Til kamp legger vi ut intervjuet med organisasjonens talsperson Henrik Ormåsen, som klargjør Tjen folkets linje i forhold til høstens stortingsvalg. Abonnement på Til kamp kan bestilles gratis her.
bergen tftf3

Velg opprør og sosialisme – boikott valget

Tjen folket – kommunistisk forbund oppfordrer folk til å boikotte årets stortingsvalg ved å stemme blankt eller ikke stemme. Ingen av partiene som stiller til valg fortjener noen støtte.
Klassekamp og revolusjon

Kronikk: Boikott valget!

Torsdag 10. september sto et debattinnlegg i Klassekampen. I utgangspunktet sendte vi inn en lengre sak som kronikk. Vi trykker den her.

Hvor går Rødt?

I dag, 10 mars 2007 hadde RV og AKP stiftelsesmøte for nytt parti. Navnet blei vedtatt for det nye partiet: “Rødt”.

Vi i Tjen folket mener at dette nye partiet blir et sosialdemokratisk parti, men vil til tross for dette ikke anbefale kommunister å melde seg ut. Allikevel: Dette nye partiet er ingen erstatning for et kommunistparti. Kommunister bør derfor nå først og fremst prioritere arbeidet for å danne et nytt kommunistparti i landet. Før navnet har blitt vedtatt for Rødt, har det blitt omtalt som “Det Nye Partiet” (DNP).

Vi har på bakgrunn av dette delt ut et lite hefte på stiftelsesmøtet med tittelen “Hvor går DNP Reform eller revolusjon”.

Åpent brev fra Tron Øgrim

Tron Øgrim sendte for ei tid sida eit ope brev til Revolusjon og Tjen folket. Brevet vart óg sendt til det interne RV-forumet.

Han stilte ein rekke spørsmål som vi valgte å gje eit grundig svar, og har difor ikkje svara før no.

Det ope brevet og svaret frå Revolusjon utløste eit stort ordskifte mellom anna om kva type rørsle RV skal vera.

Revolusjon svarer Tron Øgrim

ML-gruppa Revolusjon sitt svar på “ÅPENT BREV TIL REVOLUSJON OG TJEN FOLKET OM VENSTRESIDA, RV, SV OG VALGET” fra Tron Øgrim.

M-L gruppa «Radikalt Europa»

Borgerlig politikk svøpt i tomme fraser om sosialsime. Vi har fått en ny type m-l’ere: markedsliberalistene.

Mensjevik skrev Lenin biograf

Robert Service. Britisk histriker som definerer seg som “venstre sosialdemokrat” har skrevet en biografi om Lenin. “vesntre sosialdemokrat” vil i praksis si det samme som at Service står politisk på linje med Mensjevikene; Lenins politiske fiender. Boka bærer preg av en nokså ensidig svartmaling av Lenin som person, og alt det han sto for. Forfatteren avslører også store huller i forståelsen av det mest ellementære i marxismen.

Bajonetter og geværer etter valget?

I Dagbladet 5. august kommer Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen med følgende utfordring: “Det kommer til å gå spesielt bra 12. september, som blir slutten for noen. Da kommer Høyre til å vinne valget, og så kommer vi til en tid der den eneste måten sosialistene kan ta makta på, er ved hjelp av bajonetter og geværer”. - Tjen folket har aldri hatt noen illusjoner om at borgerskapet vil gi fra seg makta på fredlig vis, men det er hyggelig å få det det bekreftet fra kremen av norsk borgerungdom…

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin "ikke var perfekt" og at det var "noe galt, men mest bra i Sovjet"?

Vi har fått følgende spørsmål på våre internettsider:

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin “ikke var perfekt” og at det var “noe galt, men mest bra i Sovjet”?

Vi legger her ut vårt svar på dette spørsmålet

Nei til prinsippløs enhet

Mot opportunisme og kritisisme

Sommeren 2008 avbrøt Tjen folket formelle samtaler med Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB) på grunn av opportunismen og kritisismen fra gruppas representanter.
Boikott valget plakat

Spørsmål om Rødt og valgkampen

Vi har fått et spørsmål om hvordan vi belegger at Rødt hadde mål om å bryte sperregrensa ved dette valget. Vi mener det er korrekt å hevde det på bakgrunn av flere utspill fra partiet i valgkampen.

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund