Gå til meny

Politikk foran økonomi

Bilde

Tjen Folket har blitt kritisert for å fokusere for mye på politiske, sosiale og kulturelle spørsmål og for lite på økonomi og klasse.

Vi mener for det første at kritikken ikke stemmer helt, fordi kamp om økonomi og klasse ofte konsentreres i politiske og sosiale spørsmål. For det andre er det åpenbart at vi ikke har krefter til å jobbe med alle spørsmål. Derfor kan vi alltid, og det vil skje uansett hvor store vi blir, bli kritisert for å velge ”feil” saker. Vi kommer aldri til å klare å jobbe konsentrert med alle spørsmål, derfor må vi velge. Og en del av de sakene vi må velge vekk kommer til å være viktige spørsmål vi gjerne skulle jobba mer med.

Vi må prioritere

Tjen Folket har på våre nettsider kommentert svært mange forskjellige spørsmål. Vi har skrevet artikler og hefter om kapitalismens økonomi og krisene den fører til. Vi har skrevet om imperialisme og skatter og streiker og miljøkrisa. Men det er to spørsmål vi har prioritert svært høyt, nemlig

  • kamp mot norsk imperialisme og Norges kriger
  • og arbeidet mot fascisme og rasisme

Det er helt bevisst fra vår side å prioritere noen saker høyere enn andre. Ikke fordi de i seg sjøl er viktigere enn alt anna, men fordi bare konsentrert og langsiktig arbeid kan gi skikkelige resultater.

Men er disse spørsmålene ”bare” politiske eller sosiale? Vi mener at norsk imperialisme i aller høyeste grad er uttrykk for klasse og økonomi. Norsk imperialisme er et politisk-militært uttrykk for kapitalistklassens økonomiske interesse av å bre seg utover i verden. Sammen med norske bombefly og bakketropper, kommer Statoil, Statkraft, Telenor og andre norske storselskaper.

Med Lenin mot økonomisme

Lenins klassiske bok Hva må gjøres? er et oppgjør med økonomismen. Økonomismen er en tendens i arbeiderbevegelsen til å bare fokusere på økonomisk kamp – kamp for lønn, velferd og rettigheter på arbeidsplassen – og som ender opp med å begrense seg til fagforeningskamp. Mot dette setter Lenin den allsidige politiske kampen og avsløringa av staten og borgerskapet. Han skriver:

Den politiske klassebevissthet kan bare tilføres arbeideren utenfra, dvs., fra et område utenfor den økonomiske kamp, utenfor den sfære som består av arbeidernes forhold til arbeidsgiverne.

Og han skriver at:

_idealet for enn sosialdemokrat (kommunist, red. anm.) ikke bør være en fagforeningssekretær, men en folketribun, som er i stand til å reagere på alle former for vilkårlighet og undertrykking, hvor de enn måtte forekomme, hvilket lag eller hvilken klasse de enn rammer, som er i stand til å samle alle disse foreteelser i et eneste bilde av politivold og kapitalistisk undertrykking, som er i stand til å utnytte enhver småting til å legge fram sin sosialistiske overbevisning og sine demokratiske krav for alle, til å forklare alle og enhver den verdenshistoriske betydning av proletariatets frigjøringskamp. _

Og:

Arbeiderklassens trade-unionistiske politikk er nettopp arbeiderklassens borgerlige politikk.

Politisk kamp over økonomisk kamp

I artikkelen En gang til om fagforeningene (engelsk) skriver Lenin:

Jeg sa igjen i min tale at politikk er et konsentrert uttrykk for økonomi, fordi jeg tidligere hadde hørt at min ”politiske” tilnærming ble skarpt kritisert på en måte som er inkonsekvent og utillatelig for en marxist. Politikk må settes foran økonomi. Å argumentere for noe annet er å glemme marxismens ABC.

Å sette politikken først, å prioritere såkalte ”politiske” spørsmål foran såkalte ”økonomiske”, er altså i tråd med Lenins anbefalinger. Spørsmålet om statsmakta og hva borgerskapet bruker denne til, er svært viktige for å avsløre kapitalismen. Vi kan ikke avsløre kapitalismens grusomheter ved å dilte etter fagforeningskampen, men bare ved å løfte blikket og se på imperialismen som verdenssystem. Og spørsmålet om rasisme er en demokratisk kamp som angår svært mange, og som også lett kan brukes til å avsløre råttenheten ved dette systemet.

Det viktigste er å utvikle rød organisering

Men det viktigste spørsmålet både på Lenins tid og i vår tid, er å utvikle arbeiderklassens egen revolusjonære politikk og egen revolusjonære organisering. Denne utvikler seg aldri spontant fra klassekampen, men må organiseres bevisst for revolusjon. Vi må bygge rød makt og kommunistisk organisering skritt for skritt. Det vil med nødvendighet bety at man i starten er relativt små, at man mangler allsidig politikk på alle viktige områder, at man ikke er til stede i alle deler av arbeiderklassen eller i alle kamper. Det vil også si å holde fast på prioriteringer sjøl om det er fristende å skyve dem til side for mer populære kamper eller ”nye saker” eller saker som tilsynelatende er mer ”typiske” kommunistiske (streik, fagforeningsarbeid) enn antiimperialisme og antirasisme.

Alternativet er å aldri utvikle sin egen praksis og sin egen organisasjon, men ende opp med å dilte etter andre og kommentere begivenhetene som skjer, uten sjøl å skape begivenheter.

krsie

USA: Redningspakker på over 90% av BNP

Den amerikanske staten har brukt, lånet eller bevilget 12,8 billioner dollar for å møte krisa.

Krise i kapitalismen

Dagens økonomiske system, kapitalismen, er et ustabilt system. Den slites av gjentagende kriser av varierende styrke. Styrken av og lengden på krisene er det alltid vanskelig å fastslå, men at de kommer, er sikrere enn banken.

I skrivende stund har det ennå vært lite medieoppmerksomhet om den økonomiske krisa som kapitalismen i disse dager vandrer inn i, hvis vi ser bort fra aviser som Finansavisen, Dagens Næringsliv og lignende. Men her har det til gjengjeld vært gitt stor plass.

I denne artikkelen vil vi gi en marxistisk analyse av dagens krise, alvoret av den og hva slags konsekvenser vi kan vente oss. Til slutt kommer vi inn på hva som må gjøres for å få løst krisa på en menneskelig måte.

Ja til høyere lønn – OG forsvar av AFP!

Avtalefesta pensjon (AFP) bør bli det store stridsspørsmålet i vårens lønnsoppgjør. Deler av fagbevegelsen presser nå på for at LO-ledelsen skal forsvare AFP mot regjeringa og at LO skal gå til storstreik om nødvendig. Samtidig sakker mange lavtlønte, særlig de i typiske «kvinneyrker» – akterut hva gjelder lønnsutviklinga.

Årsmøte i Tjen folket

Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe har avviklet sitt tredje årsmøte en plass i Sør-Norge

Irak 2003 – imperialistisk omfordelingskrig

Hvorfor har USA og England gått til krig mot USA? Er det fordi USA er onde/ har onde ledere? Bør vi bygge EU som en snill motvekt mot onde USA?

• Les vår løpeseddel

Stopp den imperialistiske krigen!

USA og Storbritania slapp i natt de første bombene over Bagdad, og fører nå en åpen angrepskrig mot Irak. Tjen folket fordømmer krigshandlingene, de er dypt urettferdige og i strid med folkeretten.

USA, verdens største imperialist og eneste supermakt, har presset fram krigen for å tjene egne økonomiske og politiske behov. Amerikanske løgner overfor FNs sikkerhetsråd har blitt grundig avslørt, de virkelige motivene for krigen står nå klart fram.

Det irakiske folket fortjener selvstendighet og frihet, fra amerikanske imperialister så vel som tyrraniske despoter – Ingen krig mot Irak!
• ingenkrig.no

Snylteren Trygve Hegnar

7 september 2007 har redaktør i Finansavisen Trygve Hegnar en kommentar under overskriften «liker ikke negre», hvor han bla. uttaler at Torill Fiskestrand hadde rett i «hovedbudskapet», da hun uttalte at hun ikke liker «negre» og «pakistanere» som «snylter på fellesskapet».

Hold munn, Staff!

Tor Erling Staffs uttalelser for strafferabatt for det som feilaktig kalles “æresdrap” er forkastelige. Tjen folket tror ikke at straff og fengsel kan fjerne mannsjåvinisme og kvinneundertrykking, men den sorten rettferdiggjøring av “den såra mannen” sine ugjerninger, styrker nettopp kvinneforakten.

Kenya – stammekrig etter valfusk?

Etter påstandar om valfusk ved presidentvalet i Kenya den 27.desember i fjor, kunne internasjonale medier skriva om at det var full krig mellom to folkegrupper i landet, rett og slett ein «stammekrig». Men stemmer dette?

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin "ikke var perfekt" og at det var "noe galt, men mest bra i Sovjet"?

Vi har fått følgende spørsmål på våre internettsider:

Hva er det dere mener med uttrykk som at Stalin “ikke var perfekt” og at det var “noe galt, men mest bra i Sovjet”?

Vi legger her ut vårt svar på dette spørsmålet

Nei til prinsippløs enhet

Mot opportunisme og kritisisme

Sommeren 2008 avbrøt Tjen folket formelle samtaler med Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB) på grunn av opportunismen og kritisismen fra gruppas representanter.
Boikott valget plakat

Spørsmål om Rødt og valgkampen

Vi har fått et spørsmål om hvordan vi belegger at Rødt hadde mål om å bryte sperregrensa ved dette valget. Vi mener det er korrekt å hevde det på bakgrunn av flere utspill fra partiet i valgkampen.

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund