Gå til meny

Ga alt for revolusjonen

Bilde

I 2008 døde Anuradha Ghandy, gerlijasoldat, og i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykkelse i India. Hun var den eneste kvinnen i Indias Kommunistparti (maoistene) sin sentralkomite.

Det nærmer seg 8. mars. Bli med Tjen Folket i Røde blokker for revolusjonær kvinnekamp!

Anuradha var født i 1954 og var ung i en tid med store politiske konflikter og sosiale protester. Hun vokste opp i et privilegert og progressivt hjem. Faren var advokat som hjalp siktede kommunister. Både moren og faren var aktivister i kommunistpartiet. På 70-tallet gjorde blant annet kulturrevolusjonen og motstanden mot Vietnamkrigen at politisk engasjement spredde seg over Sør-Asia. I India vokste naxalittbevegelsen. Unge folk, studenter, bønder og arbeidere la fra seg arbeidet og studiene og ble med i geriljabevegelsen, for revolusjon og kommunisme. Anuradha ble dypt påvirket av sultkatastrofen i det landlige Maharashtra på 70-tallet. Hun arbeida med ofre for sult og det var noe som påvirket henne til militant politikk. Hun var på den tiden med i Progressive Youth Movement, som var inspirert av naxalittbevegelsen. Anuradha var en av mange studenter som forlot en privilegert tilværelse til fordel for kampens vei.

I 1977 giftet hun seg med kommunisten Kumud. I 1980 var naxalittgrupper i ferd med å etablere en geriljabase i Dandakaranja, en region som omfatter deler av Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, og Orissa. I 1981 ba grunnleggeren av People’s War Group Kondapalli Seetharamaiah om å møte Kobad under en konferanse i Andhra Pradesh. People’s War Group ville gå inn i Gadchiroli i Maharashtra. Naxalittideologen Varvara Rao sier møtet mellom de to banet vei for etableringa av folkekrig i Maharashtra. Anuradha var hele veien nært på utviklingen av den militante kampen for revolusjon. På 80-tallet arbeida Anuradha i Nagpur, Chandrapur, Amravati, Jabalpur and Yavatmal med å organisere arbeidere, særlig bygningsarbeidere og gruvearbeidere. Dette gjorde at hennes forståelse for de kasteløses bevegelse økte og hun bygde opp et grunnlag for sin analyse av kastesystemet.

På slutten av 90-tallet dro hun til Bastar, gikk under jorda og bodde i skogene i Dandakaranya med PLGA (Peoples Liberations Guerilla Army – maoistenes geriljahær). Hun arbeida blant annet med å styrke kvinnebevegelsen, som kanskje er den største i India. Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan (KAMS- de kasteløses revolusjonære kvinneorganisasjon) som har mer enn 90 000 medlemmer. Livet i jungelen var hardt. En kunne aldri bli værende lenge på et sted, og dagene besto av vandring med tung last, trening og til tider lite og dårlig mat. Anuradha fikk malaria flere ganger, noe som til slutt førte til hennes død.

På den niende kongressen til Kommunistpartiet i India (maoistene) i 2007 ble Anuradha medlem i sentralkomiteen. Hun bidro blant annet i propagandaarbeid, med oversettelser og i arbeidet med å utvide bevegelsen til urbane strøk. Det var Anuradhas arbeid som la grunnlaget for naxalittenes første politikk når det gjaldt kastespørsmålet. Hun bidro til å endre den mangelfulle forståelsen av kaste blant de dogmatiske kommunistene som hadde oppfatningen «kaste er klasse», noe som kunne gjøre de blinde for den særegne undertrykkelsen de kasteløse opplevde. Hun skrev også om marxisme og feminisme og kritiserte patriarkalsk oppførsel og kvinnediskriminering i partiet. Hun fikk også partiet til å få øynene opp for arbeiderkooperativer i jordbruksområder i Dandakaranya og slik utvide bevegelsen.

Mens hun var i Jharkhand og hadde seminarer med urbefolkningen om kvinneundertrykkelse i 2008 fikk hun malaria. Hun hadde allerede systemisk sklerose (en bindevevssykdom som angriper de indre organer) og var flere ganger blitt angrepet av malaria og andre sykdommer. Til slutt brøt organene hennes sammen. Tjen Folket har oversatt Anuradha Ghandys «Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen» til norsk. Teksten selges i nettbutikken og studeres i våre studiesirkler rundt i landet. Ta kontakt på post@tjen-folket.no hvis du ønsker å være med.

Til minne om Anuradha:

It’s thousands of years old
their anger
thousands of years old
is their bitterness
I am only returning their scattered words
with rhyme and rhythm
and you fear that
I am spreading fire.

av Gorakh Pandey

Les mer:

Seven Years Gone: Remembering Anuradha Ghandy

Wikipedia om Anuradha Ghandy

Remembering Anuradha Ghandy : “She’s gone now — Anu, Avanti, Janaki”, writes Arundhati Roy

Hvor går Rødt?

I dag, 10 mars 2007 hadde RV og AKP stiftelsesmøte for nytt parti. Navnet blei vedtatt for det nye partiet: “Rødt”.

Vi i Tjen folket mener at dette nye partiet blir et sosialdemokratisk parti, men vil til tross for dette ikke anbefale kommunister å melde seg ut. Allikevel: Dette nye partiet er ingen erstatning for et kommunistparti. Kommunister bør derfor nå først og fremst prioritere arbeidet for å danne et nytt kommunistparti i landet. Før navnet har blitt vedtatt for Rødt, har det blitt omtalt som “Det Nye Partiet” (DNP).

Vi har på bakgrunn av dette delt ut et lite hefte på stiftelsesmøtet med tittelen “Hvor går DNP Reform eller revolusjon”.

h3. Møte 3: Revolusjon
Som studiemateriell til dette punktet har vi en artikkel fra AKP (ml) sin studiesirkel fra 1976.

Trotsky sin teori om den permanente revolusjonen

“Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet ofte originalest.” (av Terje Valen)

نقد استراتژی سوسیالیستی فمینیستی

Oversettelse til farsi av Avantis kritikk av sosialistisk feministisk strategi fra bloggen Haghenan

Rød Blokk 8. Mars 2015

Bli med i Rød Blokk 8. Mars!

8. mars i Trondheim

Aktivister markerte 8. mars i Trondheim.
CPI (m)

CPI (Maoist) Sums Up Advances in 2009 and Challenges Ahead

This statement appeared in Maoist Information Bulletin 11, dated October 7, 2009, which is available at Banned Thought.
Indiske maoister går i spissen for folkekrigen

Krig mot folket og den historiske Lalgarh-bevegelsen

I denne veldig aktuelle og viktige artikkelen skrevet av Amit Bhattacharyya viser han hvordan utviklingen har skutt fart i Lalgarh, et område i Vest-Bengal som har vært under kontroll av Folkekomiteen mot politigrusomheter, en bevegelse som er nært knyttet opp mot det store maoistpartiet i India.

Stopp Operation Green Hunt!

Stop Operation Green Hunt

Since the beginning of November 2009, Operation Green Hunt is being conducted in India.
CPI (m)s væpna tropper

Indiske maoister takker for internasjonal støtte

Maoistene i India skriver et takkebrev til de internasjonale revolusjonære kreftene som har sendt dem støtteerklæringer i forbindelse med drapet på deres talsperson Azad i sommer.

- Støtt det indiske folkets kamp!

Antiimperialister går nå sammen for å støtte folkets kamp i India. Talsperson for Indiasolidaritet, Mikkel Frostad, svarer her på hva organisasjonen står for og hva målet er.
bilde

Stille krig i India

“Myndighetene har mista tilliten til folket. Myndighetene har bestemt seg for å oppløse folket og utpeke et nytt.”
bilde

Ga alt for revolusjonen

I 2008 døde Anuradha Ghandy, gerlijasoldat, og i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykkelse i India. Hun var den eneste kvinnen i Indias Kommunistparti (maoistene) sin sentralkomite.

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund