Gå til meny

Kina er et fascistisk diktatur

Publisert av Tjen folket 06.07.2009
Fascist-Kina

Offisielt blir Kina styrt av et parti som kaller seg kommunistisk. Men helgas hendelser i provinsen Xinjiang viser nok en gang at landet er et fascistisk diktatur.

Dagbladet melder om rein massakre i provinshovedstaden Urumqi. Ifølge opplysninger fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua blei 140 mennesker drept i gårsdagens opptøyer i provinsen som ligger i det nordvestlige hjørnet av landet. Det er i så fall de verste overgrepa mot kritikere av regimet siden hendelsene på Den himmelske freds plass for 20 år siden.

Den fredelige demonstrasjonen, som politiet nok en gang viste med sin vanlige brutale linje, var stelt i stand av representanter uighur-folket, som er ei etnisk gruppe som bor i nettopp dette området. De har lenge blitt utsatt for kraftig undertrykking av myndighetene i et forsøk på å assimilere dem .

Maoismen på frammarsj i Kina

Kapitalismen blei gjeninnført i Kina rundt 1978, i kjølvannet etter maktkampen etter Maos død i 1976. Men i motsetning til i landene i Øst-Europa, hvor dette også skjedde på et tidligere tidspunkt, så har ikke partiet gitt fra seg maktmonopolet sitt. Dette har ført til grusom undertrykking av opposisjonelle i Kina, enten de er for borgerlig demokrati eller for at landet igjen skal bli sosialistisk.

Vi trur ikke Kina kan “gå tilbake” til den sosialistiske veien. I likhet med alle andre land i hele verden trengs det en revolusjon i Kina. De gode nyhetene er at revolusjonære tanker igjen sprer seg i Kina. Den kinesiskfødte økonomiprofessoren Pao yu-Ching fortalte i oktober i fjor om et utall internettsider hvor kinesere diskuterer Mao Zedongs ideer og kulturrevolusjonen hvor de inntar en positiv holdning til dette. Flertallet av arbeiderklassen og de breie lag av folket identifiserer seg ikke lenger med regimet og ønsker heller å bekjempe det.

Siste: Uighuraktivister demonstrerer i Oslo.

Bunntekst

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund

Politi satt inn mot arbeidere i Kina

Nå har det kommet enda et eksempel på at Kina ikke er en stat for arbeidsfolk, men en stat hvor kapitalismen har gjenoppstått og hvor

arbeidere blir undertrykka på det groveste. Rundt to tusen arbeidsfolk blokkerte i forrige uke ei bru som går over Yangtze-elva i provinsen Anhui.

Kinas kvinner reiser seg

Kvinners stilling i det moderne Kina

Verdens økonomiske krise har også nådd Kina. For millioner av løsarbeidere betyr det at de mister arbeidsplassene sine. Og særlig er det kvinner dette går ut over, siden flere kvinner enn menn har slike stillinger som

lett kan sies opp.

M-L gruppa «Radikalt Europa»

Borgerlig politikk svøpt i tomme fraser om sosialsime. Vi har fått en ny type m-l’ere: markedsliberalistene.

Mensjevik skrev Lenin biograf

Robert Service. Britisk histriker som definerer seg som “venstre sosialdemokrat” har skrevet en biografi om Lenin. “vesntre sosialdemokrat” vil i praksis si det samme som at Service står politisk på linje med Mensjevikene; Lenins politiske fiender. Boka bærer preg av en nokså ensidig svartmaling av Lenin som person, og alt det han sto for. Forfatteren avslører også store huller i forståelsen av det mest ellementære i marxismen.

Bajonetter og geværer etter valget?

I Dagbladet 5. august kommer Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen med følgende utfordring: “Det kommer til å gå spesielt bra 12. september, som blir slutten for noen. Da kommer Høyre til å vinne valget, og så kommer vi til en tid der den eneste måten sosialistene kan ta makta på, er ved hjelp av bajonetter og geværer”. - Tjen folket har aldri hatt noen illusjoner om at borgerskapet vil gi fra seg makta på fredlig vis, men det er hyggelig å få det det bekreftet fra kremen av norsk borgerungdom…

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund