Gå til meny

Om krisa i kapitalismen

Dagens krise vil bli dyp

Det er alltid vanskelig å fastslå hvor dyp ei krise vil bli, men vi veit nok til at vi med relativt stor grad av sikkerhet kan fastslå at denne krisa vil bli dyp.

Hva er krisenes årsak?
Det er ikke mulig å forstå slike økonomiske kriser som den verden nå går inn i uten å forstå de grunnleggende lover og regler som gjelder i kapitalismen, og som Karl Marx oppdaga og har beskrevet i sitt livsverk, Kapitalen.

krsie

USA: Redningspakker på over 90% av BNP

Den amerikanske staten har brukt, lånet eller bevilget 12,8 billioner dollar for å møte krisa.

Krise i kapitalismen

Dagens økonomiske system, kapitalismen, er et ustabilt system. Den slites av gjentagende kriser av varierende styrke. Styrken av og lengden på krisene er det alltid vanskelig å fastslå, men at de kommer, er sikrere enn banken.

I skrivende stund har det ennå vært lite medieoppmerksomhet om den økonomiske krisa som kapitalismen i disse dager vandrer inn i, hvis vi ser bort fra aviser som Finansavisen, Dagens Næringsliv og lignende. Men her har det til gjengjeld vært gitt stor plass.

I denne artikkelen vil vi gi en marxistisk analyse av dagens krise, alvoret av den og hva slags konsekvenser vi kan vente oss. Til slutt kommer vi inn på hva som må gjøres for å få løst krisa på en menneskelig måte.

Ja til høyere lønn – OG forsvar av AFP!

Avtalefesta pensjon (AFP) bør bli det store stridsspørsmålet i vårens lønnsoppgjør. Deler av fagbevegelsen presser nå på for at LO-ledelsen skal forsvare AFP mot regjeringa og at LO skal gå til storstreik om nødvendig. Samtidig sakker mange lavtlønte, særlig de i typiske «kvinneyrker» – akterut hva gjelder lønnsutviklinga.

Krona stiger

23 oktober skrev vi en artikkel om hvorfor dollaren steg i verdi

Vi skrev her at denne prisstigningen var i strid med det objektive verdiforholdet mellom krona og dollaren. Nå får vi støtte fra den britiske storbanken HSBC.

Krise i kapitalismen

Dagens økonomiske system, kapitalismen, er et ustabilt system. Den slites av gjentagende kriser av varierende styrke. Styrken av og lengden på krisene er det alltid vanskelig å fastslå, men at de kommer, er sikrere enn banken.

I skrivende stund har det ennå vært lite medieoppmerksomhet om den økonomiske krisa som kapitalismen i disse dager vandrer inn i, hvis vi ser bort fra aviser som Finansavisen, Dagens Næringsliv og lignende. Men her har det til gjengjeld vært gitt stor plass.

I denne artikkelen vil vi gi en marxistisk analyse av dagens krise, alvoret av den og hva slags konsekvenser vi kan vente oss. Til slutt kommer vi inn på hva som må gjøres for å få løst krisa på en menneskelig måte.

Bunnen nådd i den økonomiske krisa?

Det blir til stadighet hevdet at NÅ er bunnen nådd i den økonomiske krisa som for tiden rir kapitalismen. Før eller siden vil jo dette stemme, men denne krisen har langt fra nådd bunnen pr i dag. Vi skrev i februar et hefte om krisas grunnleggende årsak som kan leses her. Vi har her en oppdatert artikkel på krisas utvikling og utsikter så langt.

© 2013   Tjen folket – kommunistisk forbund