Innlegg om valgboikott

Dette er et utdrag av en innledning som ble holdt av en aktivist på Rødt Forum i Oslo august 2015.