Klassestandpunkt mot prostitusjon

En proletær feminisme, en rød kvinnebevegelse, vokser ut av en annen tradisjon enn både den liberale og den radikale feminismen. Den vokser ut av marxismen. Og til grunn før den røde linjen for kvinnekamp, ligger klasseperspektivet og materialismen.