Hvorfor maoisme – hva er maoisme?

Maoismen er marxismen-leninismen-maoismen. Den er det tredje stadiet av marxismen, som har løftet marxismen opp til et høyere og mer avansert nivå.