Splittelse blant nazistene

Samtidig må det understrekes at dette ikke er noen ideologisk splittelse. Det er kun snakk om metoder, taktikk og hvem som skal bestemme. Fascismen er i sitt vesen eklektisk og opportunistisk. Det sier seg derfor ikke selv hvordan de to gruppene vil utvikles.