Den kommunistiske lederen Ottar Lie

Nesten hele sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti ble drept under den nazistiske okkupasjonen av Norge. En av disse var Ottar Lie, som var svært sentral i ledelsen for partiet som dets organisasjonssekretær, før han ble torturert og så henrettet av okkupasjonsmakten.