Fram for kampdagen 8. mars

Tjen Folket Media publiserer med glede følgende uttalelse om 8. mars, som er sendt til oss, og forener oss med den politiske retningen denne gir. Vi vil føre kampanje for arbeiderkvinnenes kampdag fra 8. februar til 8. mars. Vi vil særlig løfte frem kvinnelige kommunistiske ledere som eksempel og inspirasjon for revolusjonære.