Akademikerne og sjåvinismen

Det er en seiglivet myte at rasisme og sjåvinisme er mest utbredt blant fattige folk med lav utdanning. Det framstilles ikke sjelden som om problemet med rasisme handler om “uvitenhet” og kan løses med utdanning.