I møte med krisa – fram for den sosialistiske revolusjonen!

Den sykliske krisa i kapitalismen er et faktum. Den vil få fatale konsekvenser i årene som kommer. Massenes kamp og motstand vil ikke dempe seg, men skjerpes. Den allmenne krisa i kapitalismen skjerpes. Den revolusjonære bevegelsen vil vokse i sprang og den skinnende røde fana reiser seg over kampene og peker fram mot kommunismen.