Overvåking og represjon legitimeres med virusbekjempelse

Rundt om i verden iverksettes strengere og strengere tiltak i kampen mot koronaviruset. Men situasjonen dette skjer i er ikke bare en pandemi. Den generelle krisa i kapitalismen har de siste åra blitt dypere og dypere, og ført til økt represjon. Og verden har blitt kastet ut i en ny økonomiske krise, slik som kapitalismen skaper med jevne mellomrom. Krisa, både den generelle og de sykliske krisa angriper folks velferd og levekår. Og staten må ta i bruk represjon for å undertrykke folks raseri mot dette. Spesielt når folks levekår blir ekstra hardt rammet med en pandemi mitt oppi den økonomiske krisa.