Brundtland, Stoltenberg, Arbeiderpartiet og borgerskapet

Arbeiderpartiet er et av de to fremste borgerlige partiene i Norge. Som en forvirrende faktor er det sedvane i Norge å snakke om “borgerlig side” og “sosialistisk side” av politikken. I realiteten er begge fløyer innen dagens borgerlige stat og Storting ledet av hvert sitt like borgerlige parti; Arbeiderpartiet og Høyre.