Rike land raner fattige for medisinsk utstyr

Forskjellen på imperialistiske og undertrykte land intensiveres under krisa. Det kommer blant annet til uttrykk i at rike land regelrett tvinger til seg medisinsk utstyr som egentlig skulle til syke i den tredje verden.