Viktig dokument om Gonzalos tenkning og revolusjonen i Peru

Kamerater i Norge bør lese dette dokumentet for å lære mer om situasjonen og utfordringene for revolusjonen i Peru og for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Og vi må slå fast at dagens situasjon opp mot dokumentet fra 2011, fyller hjerter med revolusjonær optimisme, for bevegelsen har tatt noen store skritt framover siden den gang, og disse bereder grunnen for store sprang i årene som kommer.