Pandemien var varsla – hold regjeringa ansvarlig!

I artikkelen Ingen grunn til å ha tillit til regjeringa har vi vist hvordan regjeringa ble varsla om pandemien. I stedet for å forberede seg på pandemi, og i stedet for å ta nødvendiget tiltak tidlig nok, ble folkemassenes helse ofra for profitt.

Vi vil her oppsummere en del av advarslene som ble ignorert, ikke bare av dagens regjering men også av den forrige “rødgrønne” regjeringa og hele Stortinget. For eksempel ble det slått alarm i januar fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Det var i januar tydelig at det var fare for stor spredning. Men Regjeringa gjorde ingenting før midten av mars!