Regjeringens pandemi-svik mot fattige og hele folket

Vi har tidligere skrevet om politikerne svik mot massene i møte med Covid 19-pandemien. Politikerne har blitt varslet lenge før pandemien, om faren for epidemier og pandemier. Politikerne ble også varsla i god tid om faren for at Covid 19 kunne bli en global pandemi.