Dine rettigheter overfor politiet

Her er noen enkle og kortfatta råd til deg som skal demonstrere og risikerer represjon fra politiet. Rådene er skrevet av en aktivist og flere av dem er brukt og har vært til hjelp.