Perus Folkebevegelse om folkekrig til kommunismen

I dag feirer vi, oppstemt med entusiasme og revolusjonær optimisme, 40-årsjubileet for begynnelsen av folkekrigen i Peru (ILA 80) [Initieringen av den væpna kampen i 1980, overs.anm.], leda av Perus Kommunistiske Parti, under formann Gonzalos anførerskap som leder av partiet og revolusjonen, som vi uttrykker våre hilsener og vår fulle og ubetingede underordning til, den største levende marxist-leninist-maoisten på jordens overflate, lærer for kommunister, arvtager for Marx, Lenin og formann Mao Zedong, senter for partiets enhet og garantist for triumfen som skal ta oss til kommunismen.