Økt yankee-imperialistisk aktivitet i nordområdet

NRK melder at den amerikanske staten trapper opp sin militære aktivitet i nordområdene. Nylig fløy yankee-imperialistiske bombefly av typen B-1B Lancer på øvingstokt over norsk og svensk luftrom, med støtte fra både norsk og svensk luftforsvar.