Om revolusjonær dialektikk og hvordan imperialismen må vurderes

Marxismen-leninismen foretar en vitenskapelig analyse av utviklingen av klassekampen og på grunnlag av denne analysen er den ledetråden for de revolusjonære kampene som proletariatet og hele folket fører for å frigjøre seg.