Lenin: Sosialisme og krig

Krigen har nå allerede vart et år. Vårt parti fastslo sin stilling til den med det samme den begynte, i sentralkomiteens manifest som ble utarbeidet i september 1914 og offentliggjort (etter at det var blitt sendt til sentralkomitemedlemmene og de ansvarlige representanter for vårt parti i Russland og de hadde gitt sitt samtykke) i nr. 33 av Sotsial-Demokrat, vårt partis hovedorgan. I nr. 40 (29. mars 1915) offentliggjordes videre resolusjonene fra Bernerkonferansen, som gir en mer fullstendig redegjørelse for våre prinsipper og vår taktikk.