Lærdommer fra sammenstøtene mellom politi og ungdom i Trondheim

I slutten av juni og begynnelsen av juli kokte det over i Trondheim. Gjennom to større konfrontasjoner mellom hovedsakelig proletarisk ungdom og Trondheims-politiet skapte massene en frenetisk frykt blant politi og politikere.