Tyrkia: Film fra folkekrigen

Våre tyrkiske revolusjonære kamerater har publisert en 20 minutters film fra 2014 om folkekrigen i Tyrkia, på nytt og med engelske undertekster. Filmen “Fire årstider med geriljaen” er vakker og poetisk, og skilder den rettferdige kampen som Arbeidernes og bøndenes geriljafrigjøringshær TIKKO fører under ledelse av partiet TKP/ML.