Represjon er den nye normalen

Under dekke av den høyst reelle pandemien, en pandemi som offisielt snart har krevd en million liv, hovedsakelig blant fattigfolk, innfører de borgerlige statene en rekke repressive tiltak. Hva om dette faktisk er “den nye normalen” slik borgerskapet varsler?