Polen: Kamp mot abortforbud

Hver dag i over ei uke har folk protestert over heile i Polen mot lovendringa som i praksis er et totalforbud mot abort. De kjemper for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, mot at kvinner skal tvinges til å føde barn de ikke ønsker, ikke kan ta seg av, eller som ikke er levedyktige.