Kort oversikt over NKPs historie

Den 4. november 1923 ble Norges Kommunistiske Parti konstituert på sitt første landsmøte. Landsmøtet besto hovedsakelig av delegater som forlot det ekstraordinære landsmøtet i Det Norske Arbeiderparti, som dagen før hadde gjort vedtak som førte partiet ut av Den Kommunistiske Internasjonalen (Komintern). Dermed kan vi markere partiets 98-årsjubileum denne uken.