US Marines vil ha flere baser i Norge

Yankee-imperialismen ønsker stadig mer tilstedeværelse i Nordområdene, deriblant Norge, som ledd i sin strategi for å omringe og isolere Russland, men også som springbrett for rivaliseringen med Kina.