Etiopia: Fare for langvarig krig

Etiopias president erklærte på lørdag at de militære operasjonene mot Tigray-provinsen er fullført. Kamphandlingene fortsetter likevel, og store folkemasser er drevet på flukt. Konflikten er på ingen måte over i Afrikas nest mest folkerike land.