USAs plan for mer militarisering av nordområdene

Det konkrete arbeidet med planskissen begynte under Trump og den videreføres av Biden, som har startet en opptrapping i tråd med strategien for å militarisere nordområdene mer og mer, som en del av den store strategien for å innsirkle og stenge inne russisk imperialisme.