Konflikter og krig ved årets begynnelse

I løpet av januar, februar og begynnelsen av mars har kriger og konflikter fortsatt og blitt intensivert. Igjen ser vi at fortellingen om en kapitalisme uten krig og konflikt er et rent eventyr, og at det er løgn at vi går mot en fredeligere verden.