Interessant utmeldelse fra Rødt

En gjesteblogger på maddam.no har nylig skrevet et offentlig utmeldelsesbrev fra partiet Rødt. Utmeldelsen er interessant fordi den peker på en grunnleggende motsigelse i Rødt, om veien videre og hvor medlemmene vil med partiet.