Fram for solidaritet med fattigbøndene i Brasil!

Tjen Folket Media slutter seg til den svært viktige internasjonale kampanjen for solidaritet med den kjempende revolusjonære bondebevegelsen i Brasil, særlig i delstaten Rondônia hvor sikkerhetsminister Cisneiro Pacha og guvernør Marcos Rocha forbereder nye overgrep mot fattigbøndenes rettferdige kamp.