Oslo: Markering mot Brasils ambassade

Tjen Folket Media har fått melding om en solidaritetsaksjon foran Brasils ambassade i Oslo, for LCP mot den brasilianske statens forfølgelse.