Vellykket start på kampanje for Brasil-solidaritet

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) skriver 16. april at det har vært en vellykket start på den internasjonale solidaritetskampanjen med den revolusjonære bondebevegelsen i Rondônia og Vest-Amazonas.