Oslo: Markering ved Brasils ambassade

Tjen Folket Media har mottatt en rapport fra Oslo hvor det er organisert en markering foran Brasils ambassade til støtte for fattigbøndene i Manoel Ribeiro-leiren i delstaten Rondônia.