Kristiansand: 1. mai-demonstrasjon for Brasils fattigbønder

I Kristiansand gikk flere organisasjoner sammen for å organisere det eneste 1. mai toget i byen siden pandemien startet. I toget deltok Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Revolusjon – IMT, Latin-Amerikagruppene i Kristiansand og Kampkomiteen, samt enkeltpersoner og deltagere fra andre miljøer.