Oppdateres: Markeringer av 1. mai i flere land

Over hele verden og i Norge markeres 1. mai på et mangfold av forskjellige vis. Overalt tar arbeidere og undertrykte til gatene, tross restriksjoner og represjon. I Lyon og Istanbul er det meldt om kraftige sammenstøt med politi.