Colombia: Opptøyene og nødvendigheten av partiet

Folkemassenes kamp og motstand fortsetter i Colombia, noe som er uttrykk for at det er en revolusjonær situasjon under ujevn utvikling i landet. Om kampene ikke skal lede til utmattelse og nederlag, kreves det proletarisk revolusjonær ledelse: Det vil si ledelse av det kommunistiske partiet.