Kommentar til at staten stanset UNIO-streiken

Som TFM allerede har skrevet om, har årets “mellomoppgjør” for første gang på mer enn tjue år ført til streiker. Lærere og andre organisert i UNIO gikk til streik for å heve lønna til lærere og sykepleiere, men regjeringen stoppet streiken etter svært kort tid og brukte brannfare (!) som påskudd for sitt korporative inngrep.