Hedre Heltemotets dag!

Vi har oversatt en uttalelse fra Perus Kommunistiske Parti og formann Gonzalo om Heltemotets dag 19. juni, basert på en spansk versjon publisert av den tyske nydemokratiske foreningen, og en dansk versjon publisert av våre danske kamerater.