Demonstrasjon mot Statkraft

Møt opp fredag 20. august kl.17 foran utenriksdepartementet (7. juni-plassen), i solidaritet med chilenske arbeideres kamp for faglige rettigheter, arbeidsvilkår og verdighet.