Urfolksprotester mot norsk imperialisme i Latin-Amerika

Den siste uka har det i Oslo vært to demonstrasjon mot statlige norske selskap, Statkraft og  Equinor, som driver rovdrift på naturressursene i mapuche-folkets territorier og driver rovdrift på arbeidskrafta til arbeidere i Chile og Argentina.