Markeringer: Rettferdighet for Obiora og Osmanovic!

Tirsdag 7. september er det 15 år siden politiet i Trondheim drepte Eugene Obiora med et ulovlig halsgrep. Store protester satte stort press på politiet, men den dag i dag arbeider hovedmannen ved samme politikammer. Ingen ble straffet for drapet på den ubevæpna Obiora.