Hamburg: Varsler demonstrasjon for formann Gonzalo

Som våre lesere er kjent med, fullførte den peruanske gamle staten mordet på formann Gonzalo på morgenen 11. september. Våre tyske kamerater varsler i den forbindelse en demonstrasjon i Hamburg 18. september.