Internasjonal erklæring: Evig ære til formann Gonzalo

Den 24. september ble 29-årsjubileet for formann Gonzalos store tale i 1992 markert, og kommunistiske partier og organisasjoner har underskrevet en uttalelse i forbindelse med dagen med tittelen “Evig ære til formann Gonzalo!”.